Album Rävvåla folkdanslag, tillägg 30-tal bilder


Ett 30-tal tidigare ej visade bilder har införts i albumet Rävvåla folkdanslag. Bilderna kommer från Lennart Eriksson´s samlade dia arkiv. Detta omfattar omkring 1000 bilder, allt noggrant katalogiserat i föredömlig ordning. Jag har fått möjlighet att scanna av detta arkiv, hans syster Anna Lisa har sparat detta, och tack vare henne har vi nu tillgång till ytterligare bilder från svunna tider i Saxdalen. Ett stort tack till Anna Lisa. Jag skall efter hand försöka uppge namn på visade personer.

,