Berättelser, tidningsklipp och textdokument

Okatigoriserade

Eva Flytström Persson berättar minnen och intervjuer, 1992 


Gamla dokument beskriver Rävvåla Hytta 


Klass 2-3 1997, berättar om: Saxdalen förr i tiden

Nyårsrevyn 1956

Ett programblad från nyårsrevyn ” I RAPPE 1956 ”. En tradition som löpte i många år i Folkets Hus i regi av SIF.
Tack till Eva Johansson, för ett sparat exemplar.

Nyårsrevyn 1956, ” I RAPPE ”

Saxdalens Idrottsförening

1962 Vesa Hartikainen berättar


Elevarbete av Kent Falk

Berättelse från en arbetsresa i Moskva

Berättelse från en av mina arbetsresor

Englandsresan

En vådlig hemfärd

Emigrantberättelse

En livsberättelse om ett nytt liv i Amerika, av en utvandrare från Grangärde Socken.

Min mormor´s, brors livsöde i Amerika

En familjeberättelse

Familjen Lundmans historia i korta drag

Ris Lars Olof

Bodde i en liten stuga vid stranden av Väsman, vid Ropslätten. Ett boställe vid vägen mellan Saxdalen och Sunnansjö, idag finns inget kvar av byggnaderna. Jag har minnen av Sandrews ställe, kanske från omkring 1950-talet, som fanns där i Ropslätten.

En annan sorts människa