En familjeberättelse


En sammanställning av material lämnat till Saxdalens Museum rörande familjen Lundman, skänkt av Lennart Kvanne, barnbarn till Anders Lundman.
Tack till Ulf Holm

,