Folkets Hus


Telegram samt foton från invigningen av ”nya” Folkets Hus 28 okt 1961

,