Fotogalleri


Fotogalleri har uppdaterats, samt att en del nya funktioner har införts.

-o-   Till vänster i fönstret visas en sammanställning över alla ingående album, i form av ett ”navigationsträd”, med samma utseende som i Windows. Underalbum visas vid klick på + tecknet, genom att klicka på ett albumsnamn i ”trädet” visas valt album i fönstret direkt.

-o-    Ett förbättrat bildspel har införts. När valt album visas finns en länk längst ned under ”trädet”, Visa bildspel” vilken startar ett bildspel av det valda albumet.  Fullskärm kan väljas via ”knappen” längst ned till höger.  För att återgå tryck på ”ESC”.

-o-    När nya bilder eller artiklar införes, kommer att som tidigare en länk visas vid texten på startsidan i avdelningen ”Nyheter” där nyheten beskrives.

Lämna gärna synpunkter i Gästboken eller via E-mail på nyheterna i Fotogalleri.

Länk: Fotogalleri

,