Grålle Dalarna på utflykt till Eskilstuna


Grålle Dalarna bjöd medlemmarna på en utflykt till Munktellstaden i Eskilstuna den 9 mars2013

,