Hus förr och i dag


Ett antal foton av fastigheter i Rävvåla / Saxdalen, från tidigt 1900-tal och i dag. För att ge en liten glimt av dels förändringar och kanske även bevarandet av byggnader i ett modernt samhälle.

,