Hem

Video och bildspel

 

Glimtar från nyårsrevyer i Rävvåla Folkets Hus, på 1950-talet.

 

Saxdalens Dag vid Runnbergsgården.

 

Byn mellan bergen, White Sorrow Productions

 

 Pelle Åhlström belyser ett av problemen i Sunnansjö.

 

 Line dancers vid Saxenkiosken.

 

 En Grålleträff i Hagfors den 23 februari, med info från

Grålledoktorerna, vid bl.a montering av nya oljetätningar.

Grålle Dalarna på utflykt till Munktell Staden i Eskilstuna