Nyheter

Uppvuxen i Saxdalen, arbetat bland annat vid Saxbergs Gruvan. Med många sysslor i byn har han blivit som en "gårdskarl", till stor hjälp för byns föreningar, Byalaget, Idrottsföreningen, Folkets Hus, Kulturföreningen m.fl

Här en liten presentation av Ulf

Länk:  Ulf Holm

Ett antal foton av fastigheter i Rävvåla / Saxdalen, från tidigt 1900-tal och i dag. För att ge en liten glimt av dels förändringar och kanske även bevarandet av byggnader i ett modernt samhälle.

Länk: Hus förr och i dag

 Rävvåla Kulturförening i samarbete med Filmarkivet i Grängesberg ordnar en visning av filmer från 1940-talet. Bildspel samt fotoutställning med temat "Rävvåla förr", visades också.
I kaffepausen underhöll vår infödde trubadur Per-Åke Åhlström.
 

Åke Byström har bidragit med ett antal mycket fina och intressanta foton från busstrafiken i våra trakter. Med början i privat regi, av en person bosatt i Gänsberget, via Norlings Motor i Ludvika fram till GDG på 1950-talet. Några foton även från "Sjöbons" Lennart Jansson.

Gamla barnbilder

Jag har scannat av över 1.000 st glasplåtar från 1905 - 1920. Som vanligt med de flesta helt okända personer, bilderna är övervägande från Sunnansjötrakten. Visar här bilder av barn, söta bilder som samtidigt är ett tidsdokument så gammalt som 100 år.

Länk:  Barnalbum