Nytt album med barn


Gamla barnbilder

Jag har scannat av över 1.000 st glasplåtar från 1905 – 1920. Som vanligt med de flesta helt okända personer, bilderna är övervägande från Sunnansjötrakten. Visar här bilder av barn, söta bilder som samtidigt är ett tidsdokument så gammalt som 100 år.

,