Personer som hör byn till


Ett nytt ”underalbum” har införts med en i Saxdalen välkänd profil, som betytt mycket för byn.

,