Ulf Holm


Uppvuxen i Saxdalen, arbetat bland annat vid Saxbergs Gruvan. Med många sysslor i byn har han blivit som en ”gårdskarl”, till stor hjälp för byns föreningar, Byalaget, Idrottsföreningen, Folkets Hus, Kulturföreningen m.fl

Här en liten presentation av Ulf

,