Uppgradering samt nytt utseende


Fotogalleri vvk.se har uppgraderats, samt att en del ny funktioner har tillkommit.

På första sidan har man möjlighet att välja tre olika kategorier. En avdelning med bilspel har tillkommit, samtidigt har textsidorna i Pdf format separerats från bildgalleriet, och fått en egen avdelning.

Här kommer snart nya avdelningar med andra intressanta kategorier.

Jag vill fortfarande gärna låna material från byn, eller annat av allmänt intresse, för att ha möjlighet att dela med en bredare publik.

Allt detta, och även tillkomsten av VVK.SE. har min son, Mikael, hjälpt mig med.

,