Home / Äldre bilder från omgivningen 20

Från omgivningen av Saxdalen , tidigt 1900-tal